Όροι Χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ “CAMPUSRUN.GR”

 

Το παρόν περιγράφει το τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών. Πρόκειται για ένα ενημερωτικό σημείωμα το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Κώδικα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όσους αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες web της εταιρίας Campusrun, οι οποίες είναι προσβάσιμες τηλεματικά στη διεύθυνση: www.campusrun.gr.


Βάση του παρόντος καλύπτονται οι προυποθέσεις συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών απο το www.campusrun.gr προς όλες τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτο. Οι διαχειρίσεις που συνδέονται με τις υπηρεσίες web του παρόντος Ιστοτόπου επιμελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από άτομα ενδεχομένως εντεταλμένα για περιστασιακές δραστηριότητες συντήρησης που πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον στην έδρα της εταιρείας. Δεν διαδίδεται κανένα δεδομένο το οποίο λαμβάνεται μέσω της υπηρεσίας web. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία χορηγούνται από τους χρήστες που προωθούν αιτήματα και/ή κοινοποιήσεις μέσω e-mail χρησιμοποιούνται μόνο προκειμένου να εκτελεστεί η υπηρεσία ή η παροχή που ζητείται.


Το www.campusrun.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του σε κανένα τρίτο φορέα. Mπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.campusrun.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.campusrun.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης.


Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.campusrun.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης /χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.campusrun.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Cookies: Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλουν οι ιστότοποι που επισκέπτεται ο χρήστης στο τερματικό του, όπου αποθηκεύονται για να μεταδοθούν στη συνέχεια στους ίδιους ιστοτόπους με την ακόλουθη επίσκεψη του ίδιου του χρήστη. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ορισμένα “τεχνικά” cookies, ως τέτοια θεωρούνται τα cookies εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται “με μόνο σκοπό να πραγματοποιήσουν τη μετάδοση μιας κοινοποίησης σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας ή κατά το αυστηρά απαραίτητο μέτρο στον προμηθευτή μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας η χορήγηση της οποίας αιτείται ρητά από τον συνδρομητή ή από το χρήστη. Σύμφωνα με την πρόβλεψη που προσδιορίζεται στο άρθρο 122 εδάφιο 1 του Ν.Δ/τος 196/2003 (Κώδικας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων) η χρήση τεχνικών cookies δεν απαιτεί την ρητή έγκριση του χρήστη, αλλά μόνον κατάλληλο ενημερωτικό σημείωμα που δίδεται στον προαναφερόμενο με τους απλοποιημένους τρόπους που προσδιορίζονται στο άρθρο 13 εδάφιο 3 του προαναφερόμενου Κώδικα, που εν προκειμένω είναι διαθέσιμο στον επισκέπτη με κάθε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Σας πληροφορούμε, επίσης, ότι ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί συστήματα για την παρακολούθηση σε ανώνυμη μορφή των επισκέψεων που προκαλούν τη χορήγηση των cookies (cookies “analytics”). Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες σε συγκεντρωμένη μορφή, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς (π.χ.: για την ανάλυση των προσβάσεων και των επισκέψεων στον Ιστότοπο και την προέλευση των επισκεπτών). Η Campusrun δεν ασκεί κανέναν τύπο ελέγχου σ’ αυτά τα cookies και στις πληροφορίες που διαχειρίζονται αυτά. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να εκφράσει την αντίθεσή του όσον αφορά τη χρήση αυτών των cookies, θα μπορεί να το κάνει εύκολα, τροποποιώντας τους καθορισμούς του browser πλοήγησης.